Con acompañamento instrumental

Petite Messe Solennelle, de G. Rossini (con dous pianos)
Réquiem en do menor, de L. Cherubini (con orquestra)
Anxos de Compostela, de R. Groba (con orquestra de corda)
Misa da coroación, de W.A. Mozart (con orquestra ou con piano)
Réquiem en re menor, de G. Fauré (con órgano)
Réquiem en re menor, de W.A. Mozart (con orquestra)
Gloria en re maior, de A. Vivaldi (con orquestra)
Missa Ioanna Arcensis, de Bráis González (versións para coro e ensemble instrumental ou coro e piano)
Sete cantigas de amigo, (Martín Códax; arreglo para coro SATB e piano de Bráis González)

Lírico

Rigoletto, de G. Verdi
Macbeth, de G. Verdi
Tosca, de G. Puccini
Il barbiere di Siviglia, de G. Rossini

A capella

Máis dunha vintena de obras completas a capella de compositores de todas as épocas como Morales, Victoria, Gabrieli, Purcell, Bach, Mozart ou Mendelssohn, sen esquecer aos compositores galegos.