Con acompañamento instrumental

Petite Messe Solennelle de G. Rossini (con dous pianos)
Réquiem en do menor de L. Cherubini (con orquestra)
Anxos de Compostela de R. Groba (con orquestra de corda)
Misa da coroación de W.A. Mozart (con orquestra ou con piano)
Réquiem en re menor de G. Fauré (con órgano)
Réquiem en re menor de W.A. Mozart (con orquestra)
Gloria en re mayor de A. Vivaldi (con orquestra)
Missa Ioanna Arcensis de Bráis González (versiones para ensemble y coro o piano y coro)
Sete cantigas de amigo (Martìn Códax; arreglo para coro SATB y piano de Bráis González)

Lírico

Rigoletto, de G. Verdi
Macbeth, de G. Verdi

A capella

Máis dunha vintena de obras completas a capella de compositores de todas as épocas como Morales, Victoria, Gabrieli, Purcell, Bach, Mozart ou Mendelssohn, sen esquecer aos compositores galegos.